Volejbal

CVF logo_maleČeský volejbalový svaz – Český volejbajbalový svaz je jediným subjektem uznaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Českým olympijským výborem a současně jediným garantem rozvoje volejbalu pověřeným řízením volejbalu a beachvolejbalu (dále jen „volejbalu“) na území České republiky. Náš oddíl je registrován u ČVS a naše družstva se aktivně účastní soutěží na okresní i krajské úrovni.

 

Předseda oddílu:                                   Vladimír Míček  Volejbal Metylovice All

                                                                 Kontakt: +420 603 109 819

Hospodář:                                              Lumír Hajdušek

E-mail: volejbal@skmetylovice.cz     

Facebook: Volejbal Metylovice

 

Rozpball_malyis soutěží a výsledky:

Krajský přebor – muži      Krajský přebor – Ženy      OVS FM ml. žáci 

 

Trenéři:

Pavel Suchan                                          Jakub Farný

Kontakt: +420 603 841 531                    Kontakt: +420 777 695 402

Tréninky:

Září – Květen: v tělocvičně                  Květen – Září: antuková hřiště v areálu SK

Juniorky – ženy / Muži                         Pondělí  18:00 – 20:00 / 20:00 – 21:30

Žačky – žáci                                          Čtvrtek  16:30 – 18:00