V roce 2017 jsem začali s projektovou přípravou komplexní rekonstrukce budovy šaten a restaurace.
V současnosti je dokončená projektová dokumentace a je zde k nahlédnutí.

Pokud by jste měli nějaké dotazy nebo připomínky můžete nás kontaktovat na této adrese: info@skmetylovice.cz