Projekt rekonstrukce

Stav rekonstrukce -červenec 2021
Stav rekonstrukce – červen 2021
Stav rekonstrukce – duben 2021
Projekt – pohledy, půdorysy a vizualizace
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATEN, PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ SPORTOVIŠTĚ V METYLOVICÍCH:

Cílem projektu je rekonstruovat a modernizovat současný zastaralý objekt správní budovy u fotbalového hřiště v obci Metylovice (okres Frýdek-Místek) – jedná se o budovu, ve které se nachází čtyři šatny, technická místnost s nářadím pro údržbu areálu a sportovními pomůckami, dvě samostatné toalety pro muže a ženy a umývárna. Daná budova představuje potřebné zázemí pro fungování sportovního areálu SK Metylovice z.s., ve kterém se nachází fotbalové hřiště s nezastřešenou tribunou, 3 antuková hřiště, beachvolejbalové hřište a travnatá plocha s herními prvky pro děti a mládež.

Realizací projektu bude provedena rekonstrukce budovy – dojde k regeneraci obvodového pláště budovy, vč. tepelné izolace kontaktním zateplovacím systémem, výměny stávajících výplní za okna plastová. Z důvodu rostoucích nákladů na vytápění objektu a vzniku tepelných ztrát, bude realizována přístavba budovy (2.NP), ve které se bude nacházet posilovna, místnost pro masáže, archiv, kotelna, sklady, prádelna a sušárna. Rovněž dojde k obnově dešťové a splaškové kanalizace prostřednictvím nových přípojek, a bude provedena nová elektroinstalace objektu.

Předmětem projektu je modernizace správní budovy, kdy v rámci prvního nadzemního podlaží (1.NP) budou k dispozici:

 • 4 šatny pro sportovce (4 x 18 míst), včetně samostatných hygienických zařízení,
 • hygienické zařízení pro diváky s přímým venkovním přístupem,
 • klubovna SK Metylovice,
 • nové prostory pro trenéry a rozhodčí,
 • relaxační místnost se saunami a vířivkou pro sportovce,
 • malý sál v 2.NP (multifunkční se sportovním vybavením),
 • sklady,
 • zastřešená terasa.

Součástí projektu je i vybudování přístavby stávající budov budovy (2.NP), ve které bude zřízena technická místnost pro umístění nového systému vytápění budovy (dva kondenzační plynové kotle) a místnosti určené primárně sportovcům a uživatelům areálu za účelem zvýšení jejich komfortu a atraktivity areálu (posilovna, sklad materiálu a sportovního vybavení). Obě nadzemní podlaží budou propojena nově vybudovaným schodištěm. Využití rekonstruovaného objektu zůstane z hlediska podstaty nezměněno.

Objekt bude nadále využíván:
 • sportovci při pravidelných tréninkových jednotkách či zápasech (členové SK Metylovice z.s., TJ Sokol Metylovice),
 • sborem dobrovolných hasičů Metylovice,
 • dětmi ZŠ Mjr. Ambrože Bílka a MŠ Metylovice při hodinách tělocviku a jiných sportovních aktivitách,
 • veřejností při konání sportovních a kulturních akcí pro veřejnost (návštěvníci areálu, obyvatelé obce Metylovice),
 • pacienty Odborného léčebného ústavu Metylovice – Moravskoslezského sanatoria
Historie projektu:
 • podání žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (říjen 2018)
 • žádost nebyla vybrána k financování (projekt získal 62 bodů, bodová hranice pro předběžné navržení k financování činila 68 bodů)
 • podání žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (říjen 2019), výše dotace 70% z celkových způsobilých výdajů
 • červen 2020 – žádost prošla formálním hodnocením a byla předběžně navržena k financování. Zároveň jsme byli vyzváni k doplnění dokumentace k 31.7.2020 a tuto výzvu jsme k požadovanému datu splnili.
 • dne 2.12.2020 jsem po mnoha urgencích obdrželi konečné vyjádření dotačního orgánu a to Rozhodnutí o zamítnutí žádosti s odůvodněním, že Žadatel nedodržel podmínky Výzvy V5 Sport v bodě 4.1 písm. d) „Realizace akce musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2020.“ Součástí bylo i poučení, že proti tomuto Rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. V prosinci 2020 a prvních dvou měsících roku 2021 proběhly jěště pokusy o revizi tohoto rozhodnutí, ale veškeré snahy byly neúspěšné. K 1.1.2021 byla celá agenda financování sportu převedeny na Národní sportovní agenturu.
 • dne 30.3.2021 byla podána žádost na Národní sportovní agenturu v rámci VÝZVY 1 2 /2020 Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč, PROGRAM č. 162 52, REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2020 – 2024 , výše dotace 70% z celkových způsobilých výdajů.
Financování:
 • Náklady – 23.000.000,- Kč (původní předpoklad)
 • Cena vzešlá z výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce – 25.925.823,- Kč s DPH
  Zhotovitelem rekonstrukce je firma Severomoravská stavební společnost s.r.o.
Aktuální stav:
 • výběr zhotovitele – leden 2020 ( aktualizováno: červen 2020)
 • zahájení rekonstrukce – červenec 2020
 • dokončení rekonstrukce – srpen 2021
 • stav k dubnu 2021 – v tuto chvíli je hotova hrubá stavba včetně kompletní střechy, osazeny výplně otvorů (okna, dveře), provedeny rozvody inženýrských sítí a pokračuje se vnitřními omítkam a vnějším zateplovacím fasádním systémem.
 • stav k červenci 2021 – finišuje se jak uvnitř, tak venku….. Vypadá to dobře a už se moc všichni těšíme do nových prostor.

Pokud by jste měli nějaké dotazy nebo připomínky můžete nás kontaktovat na této e-mailové adrese:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakt

SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s.

Metylovice 466, 739 49 Metylovice

Předseda

Radomír Kulhánek +420 605 245 640

Tajemník

Vladimír Míček +420 603 109 819

Hospodář

Ilona Sasynová